Teorija

Uzdevumi

1. Informācijas daudzuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Nepieciešamais bitu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Nepieciešamais baitu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Informācijas daudzuma mērvienības I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Informācijas daudzuma mērvienības II

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Informācija un tās kodēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem