Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Informācijas daudzuma noteikšana 1p.
2. Nepieciešamais bitu skaits 1p.
3. Nepieciešamais baitu skaits 1p.
4. Informācijas daudzuma mērvienības I 1p.
5. Informācijas daudzuma mērvienības II 1p.