Svarīgi!
Lai informāciju varētu uztvert, tai jābūt kodētai - ar noteiktu uzbūvi, kas ļautu to saprast.
 • Cits cilvēks tevi var saprast tikai tad, ja tu runā viņam saprotamā valodā.
 • Kompaktdisku atskaņotājs "nesaprot" skaņu plates.
 • Programma, kas domāta viena veida datoram, var nedarboties citā, kuram ir atšķirīgas komandas.
Svarīgi!
Informācijas kodēšanai var izmantot visdažādākās parādības un lietas - un jebkurš, kurš zinās izmantoto metodi, spēs iegūt kodēto informāciju.
Iespējas te ir neierobežotas. Galvenais, lai informācijas izmantotājs (cilvēks, ierīce, u.c.) zina kodēšanas metodi.
 
 • Vāze, kas redzama logā, var nozīmēt, ka mājās ir vecāki.
 • Aizšifrēts teksts, ko var izlasīt tikai tad, ja zini šifra atslēgu.
 • SOS signāls, kas noraidīts, izmantojot Morzes ābeci.
 • Saruna starp diviem cilvēkiem saprotamā un plaši izmantotā valodā.
 • Skaitļu kodēšana datorā, izmantojot bināro skaitīšanas sistēmu.
 • Programma, kas uzrakstīta kādā populārā programmēšanas valoda.
 • Vinila skaņu plate, kurā ir ierakstīts kādas grupas jaunākais albums.
 • Utt.