Svarīgi!
Ja dots informācijas daudzums (bitos), tad var noteikt, cik reizes ar šādu informācijas daudzumu var samazināt nenoteiktību:
ar \(n\) bitiem informācijas var samazināt nenoteiktību 2n reizes.
Piemēram, ja doti 3 biti informācijas, tad ar to var norādīt uz īsto variantu starp, maksimālais, 23=8 iespējām. Un vispār var samazināt nenoteiktību 8 reizes.
Svarīgi!
Ja jānosaka mazākais veselais skaits bitu, kas nepieciešami nenoteiktības samazināšanai \(n\) reizes, ir jāatrod mazākā skaitļa 2 pakāpe, kas vienāda vai lielāka par \(n\). Tad kāpinātājs sanāk meklētā atbilde.
Ja ir jānorāda uz vienu no 67 variantiem (tātad tieši tik reizes jāsamazina nenoteiktība), tad atrodam mazāko 2 pakāpi, kas vienāda vai lielāka par 67.
67<128=27, tātad ir nepieciešami 7 biti informācijas.