Analogā informācija ir jebkura informācija, kas ir nepārtrauktā formā (piemēram, var pieņemt jebkuras vērtības no kāda intervāla). 
Diskrētā jeb digitālā informācija ir informācija, kas ir sadalīta daudzos mazos gabalos, katrs no kuriem var būt vienā no noteiktiem stāvokļiem.
 
Analogās informācijas piemēri:
  • Skaņa, kā arī tās uzglabāšana skaņu platē.
  • Temperatūra un tās mērīšana ar dzīvsudraba termometru.
  • Gaisma un fotogrāfija, kas iegūta ar tradicionālo filmiņu.
 
Diskrētās jeb digitālās informācijas piemēri:
  • Mūzika, kas saglabāta kompaktdiskā (kā daudzas nulles un vieninieki).
  • Temperatūras mērīšana ar digitālo termometru, kas parāda temperatūru ar precizitāti viens cipars aiz komata.
  • Digitālā fotogrāfija, kurā iegūta, fotografējamo attēlu sadalot daudzos mazos gabaliņos un katru no tiem novērtējot ar veselu skaitli noteiktās robežās.