Teorija

Uzdevumi

1. Pasaule 19. un 20. gadsimta mijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Lielbritānija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Lielbritānija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Notikumi Lielbritānijā

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Francija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Notikumi Francijā

Grūtības pakāpe: zema

1,5
7. Amerikas Savienotās Valstis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Amerikas Savienotās Valstis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Vācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Vācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Krievija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Notikumi Krievijā

Grūtības pakāpe: zema

1,5
13. Starpvalstu attiecības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Notikumi pasaulē

Grūtības pakāpe: zema

1,5
15. 19.gs. radītās pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Pasaule 19. gadsimtā un 20.gs. sākumā

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Lielbritānija, Francija, ASV, Vācija un Krievija

Grūtības pakāpe: vidēja

23,5
3. Starpvalstu attiecības

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5

Materiāli skolotājiem