Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Pasaule 19. un 20. gadsimta mijā 2p.
2. 19.gs. radītās pārmaiņas 2p.
3. Latvijas teritorija 19./20.gs. mijā 1p.