Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4,5p.
1. Starpvalstu attiecības 2p.
2. Notikumi pasaulē 1,5p.
3. Starpvalstu attiecības 1p.