Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Programma mūzikā, ko varēs apgūt portālā Uzdevumi.lv

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nošu ilgumi Nošu ilgumi.
2. Astotdaļnotis Astotdaļnotis.
3. Sešpadsmitdaļnotis Sešpadsmitdaļnotis.
4. Pusnots ar punktu Pusnots ar punktu.
5. Ritms Ritma grupa - ti - ti-ri.
6. Astotdaļpauze Astotdaļpauze.
7. Vesela pauze Vesela pauze.
8. Takts Atkārtojuma zīme.
9. Takts Uztakts.
10. Notis Nošu grupēšana.
11. Taktsmērs Divas ceturtdaļas.
12. Taktsmērs Trīs ceturtdaļas.
13. Taktsmērs Četras ceturtdaļas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Notis un pauzes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaki notis un pauzes!
2. Notis un pauzes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaki notis pēc apraksta!
3. Nošu ilgumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sakārto notis dilstošā secībā!
4. Nošu ilgumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaki prasīto noti!
5. Notis un pauzes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kurās taktīs ir prasītās notis un pauzes?
6. Taktsmērs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaki taktsmēru!
7. Taktis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sakārto pareizā secībā!
8. Ritma grupa ti - ti-ri 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vai piemērā var sadzirdēt ritma grupu ti - ti-ri?
9. Uztakts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vai piemērā ir uztakts?
10. Uztakts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vai piemērā ir dzirdama uztakts?
11. Atkārtojuma zīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kuras piemēra taktis var pierakstīt ar atkārtojuma zīmi?
12. Atkārtojuma zīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vai atkārtojas kāds posms?

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Notis un pauzes 00:00:00 vidēja 3p. Nosaki notis un pauzes!
2. Notis un pauzes 00:00:00 vidēja 4p. Sakārto notis!
3. Takts 00:00:00 vidēja 4p. Vai proti darboties ar takti un taktsmēru?
4. Uztakts 00:00:00 vidēja 3p. Vai proti darboties ar uztakti?
5. Atkārtojuma zīme 00:00:00 vidēja 3p. Vai proti darboties ar atkārtojuma zīmi?