Taktsmērs: divas ceturtdaļas

Taktsmērs norāda takts lielumu.


2_4.pngdivas
ceturtdaļas
 Augšējais cipars ( 2 ) norāda nošu skaitu.
Apakšējais cipars (4 ) norāda nošu ilgumu vienā taktī.

Katrā skaņdarbā mazliet uzsver pirmo takts daļu, tāpēc to sauc par stipro taktsdaļu. 2_4.png taktsmēra skaņdarbos skaita: viens, divi, viens, divi, u.t.t.
Lai būtu jautrāk, dažāda ilguma skaņu grupas draudzējas ar citām skaņu grupām, veidojot ļoti dažādus ritma motīvus.
 
Katrā 2_4.png taktsmēra  taktī var būt kāds no šiem ritma motīviem:
 

1_2nots.png
4_4_2.png
Vero.png

4_ 88.png
88_4.png
Vero.png

4_sa.png
4pauze.png4nots.png
Vero.png

8notis.png4pauze.png
4pauze.png8notis.png
 

88_88.png
1_2pauze.png

Pavēro uzmanīgi - kas notiek rindās ar  Vero.png zīmi?
( Notis un pauzes mainās vietām ).


 
Atceries!

2 = 1 + 1

vai
2 + 0
0 + 2