Taktsmērs: trīs ceturtdaļas
Taktsmērs norāda takts lielumu.
 
 
3_4.pngtrīs
ceturtdaļas

Augšējais cipars ( 3 ) norāda nošu skaitu.
Apakšējais cipars (4 ) norāda nošu ilgumu vienā taktī.


Katrā skaņdarbā mazliet uzsver pirmo takts daļu, tāpēc to sauc par stipro taktsdaļu.   3_4.png taktsmēra skaņdarbos skaita: viens, divi, trīs, viens, divi, trīs, u.t.t.
 


Lai būtu jautrāk, dažāda ilguma skaņu grupas draudzējas ar citām skaņu grupām, veidojot ļoti dažādus ritma motīvus.
 
Katrā  3_4.png taktsmēra  taktī var būt kāds no šiem ritma motīviem:
 

1_2_ar_punktu.png
1_2nots.png4nots.png
 4nots.png4nots.png4nots.png
 

1_2nots.png8notis.png
8notis.png1_2nots.png
 1_2nots.png4pauze.png
 Vero.png

4nots.png4nots.png8notis.png
4nots.png8notis.png4nots.png
 8notis.png4nots.png4nots.png
 Vero.png

8notis.png8notis.png4nots.png
8notis.png4nots.png8notis.png
 4nots.png8notis.png8notis.png
 Vero.png

4nots.png4nots.png4pauze.png
4nots.png4pauze.png4nots.png
4pauze.png4nots.png4nots.png
Vero.png

4pauze.png4pauze.png4nots.png
4pauze.png4nots.png4pauze.png
4nots.png4pauze.png4pauze.png
 
Pavēro uzmanīgi - kas notiek rindās ar Vero.png zīmi?

( Notis un pauzes mainās vietām ).


Atceries!

3 = 1 + 1 + 1

vai
3 + 0
0 + 3
2 + 1
1 + 2