Taktsmērs: četras ceturtdaļas
Taktsmērs norāda takts lielumu.


4_4.pngčetras
ceturtdaļas 
Augšējais cipars ( 4 ) norāda nošu skaitu.
Apakšējais cipars ( 4 ) norāda nošu ilgumu vienā taktī.
 
  
Katrā skaņdarbā mazliet uzsver pirmo takts daļu, tāpēc to sauc par stipro taktsdaļu.    4_4.png taktsmēra skaņdarbos skaita: viens, divi, trīs, četri, viens, divi, trīs, četri, u.t.t.
 


Lai būtu jautrāk, dažāda ilguma skaņu grupas draudzējas ar citām skaņu grupām, veidojot ļoti dažādus ritma motīvus.
 
Katrā  4_4.png taktsmēra  taktī var būt kāds no šiem ritma motīviem:

1nots.png1_2_ar_punktu.png4nots.png1_2nots.png1_2nots.png
1_2nots.png4nots.png4nots.png4nots.png4nots.png1_2nots.png1_2nots.png1_2pauze.png
4nots.png4nots.png4nots.png4nots.png8notis.png8notis.png8notis.png8notis.png1_2_ar_punktu.png4pauze.png
4nots.png4nots.png4nots.png8notis.png4nots.png4nots.png8notis.png4nots.png4nots.png8notis.png4nots.png4nots.png
4nots.png8notis.png4pauze.png4nots.png4nots.png4nots.png4pauze.png8notis.png 8notis.png4nots.png4nots.png4pauze.png

Atceries! 

4 = 1 + 1 + 1 + 1

  vai
4 + 0
0 + 4
3 + 1
1 + 3
2 + 2
2 + 1 + 1
1 + 2 + 1
1 + 1 + 2