Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Taktsmērs 1p.
2. Nošu grupēšana 1p.
3. Taktis 1p.
4. Ritma grupa ti - ti-ri 1p.