Astotdaļnotis

Astotdalnots2.png
Vienu astotdaļnoti pieraksta ar izkrāsotu nots galviņu, kātiņu un
karodziņu. Lasa - ti.
Astotdalnotis2.png
Divas astotdaļnotis var pierakstīt katru atsevišķi: divas izkrāsotas
nošu galviņas, divi kātiņi un katrai notij viens karodziņš. Lasa ti - ti.
Astotdalnotis3.png
Divas astotdaļnotis var pierakstīt kopā: divas izkrāsotas nošu galviņas,
divi kātiņi un viena slita, ar kuru savienoti nošu kātiņi. Lasa ti - ti.


Ja ir viena ilguma notis, piemēram, astotdaļnotis, tad karodziņu skaits ir vienāds ar slitu skaitu: Astotdalnots2.png Astotdalnots2.png( viens karodziņš ) = Astotdalnotis3.png( viena slita ).

Atceries:
Astotdalnots2.png + Astotdalnots2.png = Ceturtdalnots2.png

Astotdalnotis3.png = Ceturtdalnots2.png