Atkārtojuma zīme
Atkārtojuma zīmi Atkartojuma_zime.png raksta, lai īsāk varētu pierakstīt tos skaņdarbus, kuros kāds mūzikas posms atkārtojas bez izmaiņām.

Atkārtojuma zīmi var rakstīt gan vidū, gan beigās, bet aiz taktsmēra atkārtojuma zīmi neraksta.

Piemēru veidi:

Atkartojuma_zime2.png Atkārto visu piemēru.
Atkartojuma_zime222.png


Atkartojuma_zime3.png Atkārto tikai pirmo takti.
Atkartojuma_zime33.png

Atkartojuma_zime4.png Atkārto tikai pēdējo takti.
Atkartojuma_zime44.png

Atkartojuma_zime5.png Atkārto divas pēdējās taktis.
Atkartojuma_zime55.png

Vai pamanīji, ka atkārto to posmu, kur ir punktiņi?