Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Ideja tēmas Telpiskie ķermeņi atkārtojumam Rojas vidusskolas matemātikas skolotājas pieredze

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Cilindra virsmas laukums Virsmas laukuma formula, piemērs.
2. Cilindra tilpums Tilpuma formula.
3. Konusa veidule, augstums Konusa elementi- veidule, augstums.
4. Konusa virsmas laukums Virsmas laukuma formula, piemērs.
5. Konusa tilpums Tilpuma formula.
6. Lode Tilpuma formula un virsmas laukums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilindrs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Tilpuma formula uzdevumā.
2. Cilindrs 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Virsmas laukums.
3. Cilindrs 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķināt virsmas laukumu, ja dots riņķa diametrs un augstums.
4. Cilindrs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Tilpuma formula uzdevumā, dots diametrs.
5. Konuss 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Tilpuma formula uzdevumā.
6. Konuss 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Virsmas laukums.
7. Konuss 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Virsmas laukums.
8. Konuss 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Tilpuma formula uzdevumā.
9. Lode 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Tilpuma formula un virsmas laukums.
10. Lode 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Tilpuma formula un virsmas laukums.
11. Lode 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Tilpums un virsmas laukuma formula.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilindra tilpums praktiskā uzdevumā (2019) Citi augsta 6p. Aprēķina cilindra augstumu, tilpumu,
2. Cilindrs un konuss (2018) Citi augsta 8p. Aprēķina konusa un cilindra tilpumu, prot pārveidot mērvienības, aprēķina laiku.
3. Cilindra pilna virsma (2017) Citi augsta 6p. Aprēķina pamata rādiusu no sānu izklājuma. Aprēķina pilnas virsmas laukumu
4. Cilindra tilpums (2016) Citi vidēja 1p. Aprēķina tilpumu, ja dots pamata laukums un augstums
5. Cilindra tilpums (2015) Citi vidēja 5p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.
6. Konuss un cilindrs (2008) Citi vidēja 9p. 2008.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Konuss un cilindrs
7. Cilindrs (2007) Citi vidēja 4p. 2007.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Cilindrs

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilindrs 00:00:00 vidēja 5p. Virsmas laukumi un tilpumi.
2. Konuss 00:00:00 vidēja 5p. Virsmas laukumi un tilpumi.