Teorija

kon_CODkrasa.PNG
Konuss ir telpiska figūra, kas sastāv no riņķa (konusa pamata) un konusa sānu virsmas.
"Nogriezni, kas savieno konusa virsotni (\(C\)) ar kādu tā pamata riņķa līnijas punktu, sauc par konusa veiduli." (\(CD\))
"Nogriezni, kas savieno konusa virsotni ar pamata riņķa centru, sauc par konusa augstumu." (\(CO\))
Augstums ir perpendikulārs jebkuram pamata riņķa rādiusam (COOD).
Tātad ΔCOD ir taisnleņķa trijstūris.
Piemērs:
Konusa veidule ir \(10\) cm, bet pamata rādiuss ir \(8\) cm. Aprēķini konusa augstumu!
 
(Izmantosim jau doto zīmējumu, pieņemot, ka \(CD = 10\) cm, \(R = OD= 8\) cm)
ΔCOD ir taisnleņķa trijstūris.
 
Pēc Pitagora teorēmas:
CO2+OD2=CD2CO2=CD2OD2CO=CD2OD2=10282=36=6cm
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 215.lpp.