Teorija

"Cilindra tilpums ir tā pamata laukuma un augstuma reizinājums."
V=Spam.H=πR2H
Cilindram ir divi vienādi pamati, tie ir riņķi, un \(R\) - pamata riņķa rādiuss.
Spam.=Sriņķim=πR2
 
cilDUBkras.PNG
Piemērs:
 
Cilindra augstums ir \(10\) cm, bet pamata rādiuss ir \(4\) cm (aprēķinos izmanto aptuveno sakarību π3).
 
a) Aprēķini cilindra tilpumu! 
 
b) Aprēķini neiekrāsotā cilindra tilpumu, ja iekrāsotā (dzeltenā) cilindra augstums ir \(h=2\) cm.
 
1) V=Spam.H
 
Spam.=Sriņķim=πR2342=316=48(cm2)
V=4810=480(cm3)
 
2)
Vdzelt.=Spam.h482=96(cm3), kur \(h=2\) cm (rādiuss \(R\) nemainās).
Vbalt.=VVdzelt.48096=384(cm3)
  
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 208.lpp.