Cilindra tilpums ir tā pamata laukuma un augstuma reizinājums.
V=Spam.H=πR2H
Cilindram ir divi vienādi pamati, tie ir riņķi, un \(R\) - pamata riņķa rādiuss.
Spam.=Sriņķim=πR2
 
15.svg
Piemērs:
 
Cilindra augstums ir \(10\) cm, bet pamata rādiuss ir \(4\) cm (aprēķinos izmanto aptuveno sakarību π3).
 
Aprēķini cilindra tilpumu! 
 
 
 
V=Spam.H
 
Spam.=Sriņķim=πR2342=316=48(cm2)
V=4810=480(cm3)
  
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 208.lpp.