Cilindra tilpums ir tā pamata laukuma un augstuma reizinājums.
V=Spam.H=πR2H
Cilindram ir divi vienādi pamati, tie ir riņķi, un \(R\) - pamata riņķa rādiuss.
Spam.=Sriņķim=πR2
Piemērs:
Cilindra augstums ir \(10\) \(cm\), bet pamata rādiuss ir \(4\) \(cm\) (aprēķinos izmanto aptuveno sakarību π3).
Aprēķini cilindra tilpumu! 
 
15.svg
 
V=Spam.H
 
Spam.=Sriņķim=πR2342=316=48(cm2)
V=4810=480(cm3)