Teorija

Cilindra virsmas laukums vienāds ar tā divu pamatu laukumu un sānu virsmas laukuma summu.
Spilnaivirsmai=2Spam.+Ssānuv.
 
Cilindram ir divi vienādi pamati, tie ir riņķi, un \(R\) ir pamata riņķa rādiuss.
Spam.=Sriņķim=πR2
 
Cilindra sānu virsma ir taisnstūris, vienas taisnstūra malas garums sakrīt ar cilindra augstumu (\(H\)), bet otras taisnstūra malas garums ir cilindra pamata riņķa līnijas garums - (C=2πR)
Līdz ar to cilindra sānu virsmas laukumu aprēķina: Ssānuv.=2πRH.
 
cilDUBh2.PNG
 
Spilnaivirsmai=2Spam.+Ssānuv.
  
Cilindra pamatus - riņķus - telpiski zīmē kā elipses.
Zīmējumā ir 3 redzamie augstumi (\(H\)), viens neredzams augstums (ar pārtrauktu līniju). Puse no apakšējās elipses arī nav redzama.
Piemērs:
Cilindra augstums ir \(10\) cm, bet pamata rādiuss ir \(4\) cm. Aprēķini cilindra pilnas virsmas laukumu! (Aprēķinos izmanto aptuvenu π vērtību: π3)
 
Spilnaivirsmai=2Spam.+Ssānuv.
 
1) Spam.=Sriņķim=πR2342=316=48(cm2)
 
2) Ssānuv.=2πRH23410=240(cm2)
 
3) Spilnaivirsmai=2Spam.+Ssānuv.=248+240=336(cm2)
  
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 206.-207.lpp.