Teorija

"Konusa tilpums ir vienāds ar trešo daļu no tā pamata (riņķa) laukuma un augstuma reizinājuma."
V=13Spam.H=13πR2H
 
Piemērs:
Cilindram un konusam ir vienādi augstumi un rādiusi: augstums ir \(10\) cm, bet pamata riņķa rādiuss ir \(4\) cm. (Aprēķinos izmanto aptuveno sakarību π3.)
a) Aprēķini cilindra tilpumu! 
b) Aprēķini konusa tilpumu!
 
8_uzd_08mb.PNG
 
a) Vcil.=Spam.H
Spam.=Sriņķim=πR2342=316=48(cm2)
Vcil.4810=480(cm3)

b) Vkonusam=13Spam.H=13Vcil.
Vkonusam=13480=480:3=160(cm3)
(Konusa tilpums ir 3 reizes mazāks nekā cilindra tilpums)
 
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 217.lpp.