STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daudzstūri Daudzstūra virsotnes, leņķi, izliekti daudzstūri.
2. Leņķu summa daudzstūrim Leņķu summa atkarīga no malu skaita.
3. Regulāri daudzstūri Regulāra daudzstūra leņķu aprēķināšana.
4. Ievilkti un apvilkti daudzstūri Ievilkti un apvilkti regulāri daudzstūri; regulārs sešstūris un astoņstūris.
5. Apvilktu regulāru daudzstūru laukumi Apvilktu daudzstūru laukumu aprēķināšanas formula.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievilkti daudzstūri 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt savilktā loka lielumu.
2. Leņķu summa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt daudzstūra leņķu summu, ja zināms malu skaits.
3. Leņķi regulāram daudzstūrim 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķināt regulāra daudzstūra leņķu lielumu, ja zināms malu skaits.
4. Apvilkts rombs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķināt romba malu un leņķi.
5. Leņķi regulāram daudzstūrim 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt regulāra daudzstūra leņķu lielumu, ja zināms malu skaits.
6. Apvilkta trapece 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķināt taisnleņķa trapeces un riņķa līnijas veidotos lokus.
7. Regulāra daudzstūra malas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dots centra leņķis, jāaprēķina malu skaits.
8. Regulārs sešstūris 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dots sešstūrī ievilktā riņķa rādiuss.
9. Kvadrāta laukums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dots kvadrātam apvilkts riņķis.
10. Kvadrāta laukums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dots kvadrātam apvilkts riņķis un ievilkts riņķis.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātā ievilkts riņķis (2019) Citi zema 1 p. Aprēķina r, ja dots kvadrāta perimetrs. Rezultāts nav vesels skaitlis
2. Četrstūra leņķi (2017) Citi zema 1 p. Nosaka, vai doti četrstūra leņķi
3. Ievilkti daudzstūri (2006) Citi vidēja 1 p. 2006.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Aprēķināt loka lielumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daudzstūri saistībā ar riņķi, laukuma formulas 00:00:00 vidēja 9 p. Daudzstūri saistībā ar riņķi, laukuma formulas.
2. Regulāru daudzstūru elementi, ievilkti un apvilkti riņķi 00:00:00 vidēja 10 p. Regulāru daudzstūru elementi, ievilkti un apvilkti riņķi.
3. Regulāru daudzstūru laukumu aprēķināšana 00:00:00 vidēja 9 p. Regulāru daudzstūru laukumu aprēķināšana.