"Katrā regulārā daudzstūrī var ievilkt riņķa līniju un arī ap to apvilkt riņķa līniju.
Regulārā daudzstūrī apvilktās un ievilktās riņķa līnijas centri sakrīt."
 
Piemērs:
Zīmējumos attēlots regulārs sešstūris un regulārs astoņstūris.
\(O\) - riņķa līniju un daudzstūru centri
\(r\) - ievilktās riņķa līnijas rādiuss
\(R\) - apvilktās riņķa līnijas rādiuss
 
6sturis.jpg
Malu skaits - \(6\), leņķi un virsotnes - \(6\).
 
8sturis.jpg
Malu skaits - \(8\), leņķi un virsotnes - \(8\).
Svarīgi!
Regulāra sešstūra mala vienāda ar apvilktā riņķa rādiusu! \(R\ = a\).
 
Atsauce:
Interaktīvs apmācības disks. Matemātika 10. klasei, ISEC, 2007.