ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
"Daudzstūri sauc par regulāru, ja tam vienlaikus gan visas malas, gan visi leņķi ir vienādi."
"Regulāra daudzstūra leņķu lielums ir  (n2)180°n, kur \(n\) ir daudzstūra malu skaits."  
Lai uzzinātu leņķu lielumu, daudzstūra visu leņķu summa jādala ar malu skaitu (\(n\)).
1 (9).svg
Regulārs trijstūris \(KLM\) (\(n = 3\)).
Leņķu summa ir 180°.
Viens leņķis ir 180°:3=60°.

Izmantojot formulu:
(32)180°3=1180°3=60°
 
2 (6).svg
Regulārs četrstūris jeb kvadrāts \(EFGH\) (\(n = 4\)).
Leņķu summa ir 360°.
Viens leņķis ir 360°:4=90°.

Izmantojot formulu:
(42)180°4=12180°42=90°