Izliekta daudzstūra leņķu summa ir (n2)180°, kur n ir daudzstūra malu skaits.
Piemērs:
trijstKLM.png
Trijstūris KLM - tam ir 3 malas (n = 3).
   
Aprēķinām iekšējo leņķu summu:
n2180°=32180°=1180°=180°
cetrstEFGH.png
Četrstūris EFGH (n = 4).
Aprēķinām iekšējo leņķu summu: 
 n2180°=42180°=2180°=360° 
Arī ieliekta daudzstūra leņķu summu var aprēķināt pēc tās pašas formulas.
Atsauce:
Ģeometrija pamatskolai 1.daļa/Silva Januma, Inese Lude. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. - 108 lpp. -izmantotā literatūra: 100.-101.lpp.