"Plaknes daļu, kas atrodas vienkāršas slēgtas lauztas līnijas iekšpusē, kopā ar lauzto līniju, sauc par daudzstūri. Lauztās līnijas virsotnes sauc par daudzstūra virsotnēm."
Daudzstūra blakusvirsotnes savienojot, veidojas daudzstūra leņķi.
"Ja visi daudzstūra leņķi ir mazāki par izstieptu (180°) leņķi, tad tādu daudzstūri sauc par izliektu."
Ģeometrijas uzdevumos visbiežāk ir izliekti daudzstūri.
 
ieliekts.png 
Šis ir ieliekts daudzstūris (sešstūris) \(KLMNTR\), jo N>180°.
 
Virsotnes un leņķi:
\(K\), \(L\), \(M\), \(N\), \(T\), \(R\)
 
Malas (sešas):
\(KL\), \(LM\), \(MN\), \(NT\), \(TR\), \(RK\)
  
Diagonāles (varētu novilkt deviņas):
\(KM\), \(KN\), \(KT\), \(LN\), \(LT\), \(LR\), \(MR\), \(MT\), \(NR\) 
 
"Nogriezni, kas savieno daudzstūra divas virsotnes, kuras neatrodas uz vienas malas, sauc par daudzstūra diagonāli."
"Daudzstūra perimetrs ir visu malu garumu summa."
 
Atsauce:
Ģeometrija pamatskolai 1.daļa/Silva Januma, Inese Lude. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. - 108 lpp. -izmantotā literatūra: 44.-45.lpp.