ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
"Regulāra daudzstūra laukums ir vienāds ar daudzstūra pusperimetra un daudzstūrī ievilktās riņķa līnijas rādiusa garuma reizinājumu."
\(S = pr \) (kur \(r\) - ievilktā riņķa rādiuss, \(p\) - puse no daudzstūra apkārtmēra)
Piemērs:
15okT.png
 
Dots:
Δ\(ALC\) - regulārs trijstūris.
\(AC = 6\)3 cm
\(OE = 3\) cm
  
Aprēķināt:
\(S(\)Δ\(ALC)\)
 
Aprēķins: 
\(S=pr\)
 
\(p = \)3 ·632\( = 9\)3 (cm)
\(r = OE = 3\) cm
 
S=933
\(S = 27\)3 (cm2)
 
Var arī risināt, sadalot regulāru daudzstūri vienādos trijstūros. Regulāra daudzstūra laukumu aprēķina kā atsevišķo trijstūru laukumu summu.