Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Simetrija Figūru aksiālā un centrālā simetrija

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Centrālā simetrija Centrālā simetrija jeb simetrija pret punktu.
2. Centrālā simetrija Centrāli simetriskas figūras.
3. Aksiālā simetrija Aksiālā simetrija jeb simetrija pret asi.
4. Aksiālā simetrija Aksiāli simetriskas figūras.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Centrālā simetrija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Centrālā simetrija koordinātu plaknē.
2. Centrālā simetrija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Centrālā simetrija koordinātu plaknē.
3. Centrālā simetrija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Centrālā simetrija (dotas punkta koordinātas).
4. Centrālā simetrija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Figūru simetrijas centrs
5. Centrālā un aksiālā simetrija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Centrālā un aksiālā simetrija uz ass.
6. Centrālā un aksiālā simetrija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Centrālā un aksiālā simetrija uz ass.
7. Aksiālā simetrija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aksiālā simetrija koordinātu plaknē (x un y ass).
8. Aksiālā simetrija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aksiālā simetrija uz asīm.
9. Aksiālā simetrija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aksiālā simetrija koordinātu plaknē (taisnes y=x un y=-x).
10. Aksiālā simetrija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aksiālā simetrija (dotas punkta koordinātas).
11. Aksiālā simetrija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aksiālā simetrija trijstūriem. (taine x=t)
12. Aksiālā simetrija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aksiālā simetrija trijstūriem.
13. Aksiālā simetrija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Figūru simetrijas ass
14. Simetrija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Simetrija cipariem, burtiem.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Simetrija Citi vidēja 2p. 2010.gada matemātikas eksāmens 9.klasei.Simetrija (daļa no uzdevuma)
2. Funkcija un simetrija Citi vidēja 6p. 2011.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Funkcija un simetrija (viss uzd.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Centrālā simetrija 00:00:00 vidēja 6p. Centrālā simetrija figūrās, koordinātu plaknē.
2. Aksiālā simetrija 00:00:00 vidēja 6p. Aksiālā simetrija figūrās un koordināu plaknē.