Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Centrālā simetrija 1p.
2. Centrālā simetrija 4p.
3. Centrālā simetrija 1p.