Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Aksiālā simetrija 1p.
2. Simetrijas asis 1p.
3. Aksiālā simetrija 1p.
4. Aksiālā simetrija 3p.