Centrāli simetriskas figūras
"Figūru, kas centrālajā simetrijā pret kādu punktu attēlojas pati par sevi, sauc par centrāli simetrisku."
"Punktu, pret kuru figūra attēlojas pati par sevi, sauc par figūras simetrijas centru."
 
 
Centrāli simetriskas figūras ir, piemēram, kvadrāts, taisnstūris, riņķa līnija, nogrieznis. 
 
kvadr_rinkis.png
O - kvadrāta EFGH simetrijas centrs

O - riņķa simetrijas centrs

EO = OG - centrāli simetriski nogriežņi
FO = OH - centrāli simetriski nogriežņi
 
Centrāli simetrisku figūru piemēri:
Saules zime.bmp
 
Saules zīme
ce.bmp

 
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 142.lpp.
http://exs.lv/page/43665-Matematikas_uzd_RS_acc_izloze
http://valoda.ailab.lv/kultura/kultura/orn09.htm