Aksiāli simetriskas figūras
"Figūru, kas aksiālajā simetrijā pret kādu taisni attēlojas pati par sevi, sauc par aksiāli simetrisku figūru."
 
Figūrām var būt vairākas simetrijas asis. 
 
 
kvadr_rinkis_Asim.PNG    EG - kvadrāta (arī riņķa) simetrijas ass

FH - kvadrāta (arī riņķa) simetrijas ass

a, b - kvadrāta (arī riņķa) simetrijas asis

Kvadrātam kopā ir 4 simetrijas asis (a, b, kā arī taisnes, kas iet caur kvadrāta diagonālēm - EG un FH).

Riņķim simetrijas ass ir diametrs, tāpēc riņķim ir bezgalīgi daudz simetrijas asis, jo var novilkt bezgalīgi daudz diametru.
 
Aksiālās simetrijas piemēri ir daudzu jo daudzu celtņu fasādes, piemēram, Malnavas muiža Latvijā.
 
fas.bmp
 
Pasaulē ievērojams ar savu simetriju ir Tadžmahala mauzolejs Indijā.
fas2.bmp
 

Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 144.lpp.
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Malnava_muiza.JPG
http://www.spoki.lv/izgudrojumi/Pasaule-apbrinojamakas-celtnes/156666