Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Decimāldaļas VISC programmas 5. klases 11. temats

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ko nozīmē saskaitīt decimāldaļas Decimāldaļu saskaitīšana - daļu saskaitīšana.
2. Decimāldaļu saskaitīšana rakstos
3. Decimāldaļu atņemšana rakstos

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimāldaļu saskaitīšana līdz 0,1 1. izziņas līmenis zema 1p.
2. Decimāldaļas vesela skaitļa summa 1. izziņas līmenis zema 1p. Decimāldaļai pieskaita veselu skaitli
3. Decimāldaļu saskaitīšana līdz 0,01 1. izziņas līmenis zema 1p. Saskaita stabiņā divas decimāldaļas
4. Decimāldaļu saskaitīšana līdz 0,001 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
5. Decimāldaļu saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vairāki cipari aiz komata
6. Decimāldaļu atņemšana līdz 0,1 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Desmitdaļas
7. Decimāldaļu atņemšana līdz 0,01 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Simtdaļas
8. Decimāldaļu atņemšana rakstos līdz 0,001 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tūstošdaļas
9. Vesela skaitļa un decimāldaļas starpība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. No vesela atņem decimāldaļu līdz 0,1
10. Starpība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atņemt no vesela skaitļa decimāldaļu.
11. Taisnstūris 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Taisnstūra perimetrs.
12. Decimāldaļu atņemšana, mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības ar garuma mērvienībām.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimāldaļu atņemšana līdz 0,01 (2019.g.) Citi zema 1p. Atņem decimāldaļas. Standarta prasme 10.3.2.
2. Decimāldaļa tekstā (2019.g.) Citi vidēja 2p. Izvēlās pareizo darbību, uzraksta saskaitāmo. Standarta prasības 10.5., 12.2., 12.7., 10.3.2.
3. Pirkuma cena (2013.g.) Citi vidēja 5p. 6. klases ieskaite matemātikā 2013. g.
4. Decimāldaļas atņemšana no vesela skaitļa (2010.g.) Citi vidēja 1p. 2010. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
5. Decimāldaļu saskaitīšana teksta uzdevumā (2008.g.) Citi augsta 3p. 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
6. Darbība ar decimāldaļu ar vārdiem (2007.g.) Citi vidēja 1p. 2007.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimāldaļu saskaitīšana un atņemšana 00:00:00 vidēja 4p. Darbības ar decimāldaļām. Palielināt, samazināt decimāldaļas.