Decimāldaļas rakstos var atņemt tāpat kā naturālos skaitļus.
Atņemot decimāldaļas, raksta vienus zem vieniem, desmitdaļas zem desmitdaļām, simtdaļas zem simtdaļām utt.
 Īsāk -  decimāldaļas atņemot, komats jāraksta zem komata.
Atņemot, tukšajās vietās jāraksta nulles!
 
1) Atņemam
 \(5,78 - 0,92\)
 
 
5,780,924,86¯
Mazinātāju raksta zem mazināmā tā, lai komats ir zem komata.
Atņem skaitļus katrā stabiņā:
\(8 - 2 = 6\)
   
\(7 - 9\) nevar atņemt, tāpēc "aizņemamies" no tuvākās pilnās šķiras
(aizņemamies no \(5\), atzīmējot to ar punktiņu)
\(17- 9 = 8\)
 
\(5\) samazinās uz \(4\), jo 'aizņēmāmies' un uzlikām punktiņu.
\(4 - 0 = 4\)
  
2) Atņemam
\(78,04 - 41,5\)
 
 
78,0441,5036,54¯
Raksta komatu zem komata, mazinātāju paplašina līdz simtdaļām.
 
Atņem skaitļus katrā stabiņā:
\(4 - 0 = 4\)
\(10 - 5 = 5\)
 
\(8\) samazinās uz \(7\), jo 'aizņēmāmies' un uzlikām punktiņu.
\(7-1 = 6\)
 
Pēdējais stabiņš \(7 - 4 = 3\)
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis(sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 240.lpp.