"Decimāldaļas rakstos saskaita tāpat kā naturālos skaitļus.
Saskaitot decimāldaļas, raksta vienus zem vieniem, desmitdaļas zem desmitdaļām, simtdaļas zem simtdaļām utt."
Īsāk -  decimāldaļas saskaitot, komats jāraksta zem komata.
  
1) Saskaitām \(5,78\) un \(0,31\)
 
5,78+0,3116,09¯
 
\(5,78 + 0,31 = 6,09\)
Skaitļus raksta tā, lai komats ir zem komata.
 
Saskaita skaitļus katrā stabiņā:
\(8+1=9\)
 
\(7+3=10\) - raksta \(0\), bet \(1\) patur prātā un
\(1\) uzraksta virs nākamā stabiņa.
 
Pēdējā darbība \(5+1= 6\).
 
 
2) Saskaitām \(7,889\) un \(4,05\)
 
7,889+4,050111,939¯
  
\(7,889 +4,05= 11,939\)
Raksta komatu zem komata.
 
Otro skaitli paplašina līdz tūkstošdaļām.
 
Saskaita skaitļus katrā stabiņā:
\(9+0=9\)
 
\(8+5=13\), raksta \(3\), bet \(1\) patur prātā.
\(8\)\(+1+0=9\)
 
Pēdējā darbība \(7+4=11\).
 
Atsauce:
 
Avots: Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 238.lpp.