Lai saskaitītu vai atņemtu decimāldaļas, jāatceras, kā saskaita vai atņem daļas (vienādojot saucējus).
   
2610+510=21110=3110
\(2,6 + 0,5 = 3,1\)
610+21100=60100+21100=81100 
\(0,6 + 0,21 = 0,81\)
2610310=2310
\(2,6 - 0,3 = 2,3\)
61021100=6010021100=39100\(0,6-0,21=0,39\)