Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Daļas un jaukti skaitļi VISC programmas 5. un 8. temats.
3. Vizualizācija mācību stundā ASV piedāvātais kalkulators četrām darbībām ar daļām un jauktiem skaitļiem

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļu ar dažādiem saucējiem saskaitīšana un atņemšana Trīs piemēri.
2. Jauktu skaitļu atņemšana Daļas ar dažādiem saucējiem, viena veselā pārveidošana par neīstu daļu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu summa, ja saucēji ir dažādi pirmskaitļi 1. izziņas līmenis zema 2p. Saucēji ir pirmskaitļi (no 3 līdz 13).
2. Daļu summa, ja saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi. Līdz 16.
3. Daļu starpība, ja saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi līdz 10.
4. Daļu starpība, ja viens saucējs satur otru kā reizinātāju 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kopsaucējs līdz 60.
5. Daļu summa, ja dažādi saucēji 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju. Racionāli risinot, uzreiz iegūst nesaīsināmu daļu.
6. Jauktu skaitļu summa, ja dažādi saucēji 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Racionāli risinot, uzreiz iegūst veselo un nesaīsināmu daļu. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju.
7. Daļu starpība, ja dažādi saucēji 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Racionāli risinot, uzreiz iegūst nesaīsināmu daļu. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju.
8. Jauktu skaitļu starpība, ja dažādi saucēji 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju. Racionāli risinot, uzreiz iegūst veselo un nesaīsināmu daļu.
9. Daļu summa, ja saucēji satur vienu un to pašu reizinātāju 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Papildjautājums par kopīgo reizinātāju. Katrs saucējs satur vienu un to pašu lielu reizinātāju.
10. Daļu atņemšana, ja saucēji ir dažādi lieli skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Strukturēts uzdevums. Katrs saucējs satur vienu un to pašu reizinātāju - lielu skaitli.
11. Jauktu skaitļu atņemšana ar dažādiem saucējiem 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Katrs saucējs satur vienu un to pašu reizinātāju - lielu skaitli. Veselos viegli atņemt. Ja racionāli risina, iegūst nesaīsināmu daļu.
12. No veselā atņem īstu daļu 1. izziņas līmenis zema 1p. 1 veselo pārveido par neīstu daļu.
13. No veselajiem atņem īstu daļu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Par neīstu daļu pārveido tikai vienu veselo.
14. No jaukta skaitļa atņem daļu. Veselā pārveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Daļas skaitītājs mazāks par 2. daļas skaitītāju. Dažādi saucēji, viens veselais.
15. Jaukta skaitļa un daļas starpība, ja dažādi saucēji un veselais jāpārveido 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Veselais jāpārveido neīstā daļā. Racionāli risinot, uzreiz iegūst nesaīsināmu daļu. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju.
16. Jauktu skaitļu starpība. Sarežģīti aprēķini 2. izziņas līmenis augsta 6p. Strukturēts uzdevums. Viens veselais jāpārveido neīstā daļā. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju. Racionāli risinot, uzreiz iegūst nesaīsināmu daļu.
17. Jauktu skaitļu starpība, ja dažādi saucēji un veselais jāpārveido 2. izziņas līmenis augsta 4p. Viens veselais jāpārveido neīstā daļā. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju. Racionāli risinot, uzreiz iegūst nesaīsināmu daļu
18. Vienādojums, ja saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atrast nezināmo, atņemot. Rezultāts ir jāsaīsina.
19. Nezināms saskaitāmais. Jaukti skaitļi, dažādi saucēji 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Nezināmais saskaitāmais. Rezultātā daļa ir jāsaīsina.
20. Nezināms mazinātājs. Jaukti skaitļi, dažādi saucēji 2. izziņas līmenis augsta 4p. Dažādi saucēji. Atbilde ir jāsaīsina.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kopsaucējs Citi zema 1p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
2. Daļu atņemšana Citi vidēja 1p. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs.
3. Daļu atņemšana Citi vidēja 2p. 6. klases ieskaite matemātikā 2013. g.
4. Daļu saskaitīšana Citi vidēja 1p. 2010. gada valsts ieskaites paraugs.
5. Daļu summa Citi vidēja 1p. 2010. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu saskaitīšana un atņemšana 00:00:00 vidēja 11p.
2. Jauktu skaitļu saskaitīšana un atņemšana, ja saucēji dažādi 00:00:00 vidēja 20p.

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jauktu skaitļu atņemšana, ja saucēji vienādi 00:00:00 vidēja 14p. Atkārtojums. Veselā pārveidošana par neīstu daļu.