Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20p.
1. Jauktu skaitļu summa, ja dažādi saucēji 3p.
2. Jauktu skaitļu starpība, ja dažādi saucēji 4p.
3. Jauktu skaitļu atņemšana ar dažādiem saucējiem 3p.
4. Jauktu skaitļu starpība. Sarežģīti aprēķini 6p.
5. Nezināms saskaitāmais. Jaukti skaitļi, dažādi saucēji 4p.