"Lai daļas saskaitītu vai atņemtu, tām vispirms vienādo saucējus, tad tās saskaita un atņem kā daļas ar vienādiem saucējiem."
Saskaitot vai atņemot daļas ar vienādiem saucējiem, saskaita vai atņem tikai skaitītājus, bet saucējs saglabājas.
 
23(8+724=1624+724=16+724=2324
    
Ja iespējams, rezultātu vajag saīsināt.
 
2316=4616=416=36(:3=12
 
Ja rezultāts ir neīsta daļa, vajag izslēgt veselos. 
 
14(3+56(2+12(6=312+1012+612=3+10+612=1912=1712
 
Atsauce:
Avots: Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 175.lpp.