Atņemot jauktus skaitļus, daļām jāvienādo saucēji.
Atsevišķi var atņemt veselos un atsevišķi daļas, piemēram,
 
645(22110=(62)8110=4710
 
Bieži vien pirmās daļas skaitītājs ir mazāks nekā otras daļas skaitītājs un, pirms daļu atņemšanas, ir "jāaizņemas" no veselā.
Piemērs:
 
 615(22910=4210¯¯910=31210¯¯910=312910=3310
 
Te var redzēt pakāpenisku veselā pārveidošanu:
 
4210=3+1¯+210=3+1010¯+210=3+1210=31210
 
Ievēro, ka nav nepieciešams visus veselos pārveidot par neīstu daļu, pārveido tikai 1 veselo. 
 
Atceries: vienu veselu var pārveidot par neīstu daļu, kurai vienāds skaitītājs un saucējs!
 
 1=22=55=88=99=1010=100100=...