Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienādojuma ar diviem mainīgajiem vispārīgais atrisinājums Vienādojuma ar diviem mainīgajiem atrisināšana
2. Vienādojuma ar diviem mainīgajiem grafiskā atrisināšana Vienādojuma ar diviem mainīgajiem atrisināšana
3. Riņķa līnijas vienādojums Vienādojuma ar diviem mainīgajiem atrisināšana
4. Vienādojums ar diviem mainīgajiem. Reizinājuma vienādība ar 0 Vienādojums formā: f(x;y) reiz g(x;y)=0

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vispārīgais atrisinājums I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Papildina atbildi, ierakstot y izteiksmi
2. Vispārīgais atrisinājums II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Papildina atbildi, ierakstot y izteiksmi
3. Vispārīgais atrisinājums III 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Papildina atbildi, ierakstot y izteiksmi
4. Vispārīgais atrisinājums divos veidos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Papildina atbildi, ierakstot y izteiksmi un x izteiksmi
5. Vienādojums ar diviem mainīgajiem, no kuriem viens dots 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrisinājuma noteikšana, ja dots 1 mainīgais
6. Vienādojuma ar diviem mainīgajiem grafiks. Lineāra funkcija I 2. izziņas līmenis zema 3 p. Lineāra funkcija. Izsaka y, aizpilda tabulu. Grafiks atbilžu soļos
7. Vienādojuma ar diviem mainīgajiem grafiks. Lineāra funkcija II 2. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas atbilstošo grafiku - lineaāru funkciju
8. Divi mainīgie. Reizinājums vienāds ar nulli I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzraksta vienu atrisinājumu. Izpratnes veidošanai par bezgalīgi daudziem atrisinājumiem
9. Divi mainīgie. Reizinājums vienāds ar nulli II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzraksta vienu atrisinājumu, izvēlas pareizo grafiku
10. Izpratne par grafisko atrisinājumu. Parabola 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc formulas izvēlas parabolu, kurai zari uz augšu vai uz leju. Viegls, jo tikai 2 atbilžu izvēles
11. Grafiskais atrisinājums. Kvadrātfunkcija I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. No vienādojuma ar diviem mainīgiem izsaka y, konstruē parabolu un izvēlas no 6 attēliem
12. Grafiskais atrisinājums. Kvadrātfunkcija II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zari uz augšu vai uz leju. Dots vienādojums ar diviem mainīgajiem , jāizvēlas no 4 grafikiem
13. Grafiskais atrisinājums. Kvadrātfunkcija III 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Dots parabolas grafiks, jānosaka atbilstošais vienādojums ar diviem mainīgajiem
14. Riņķa līnijas vienādojums I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dots vienādojums, izvēlas atbilstošo attēlu no 4
15. Riņķa līnijas vienādojums II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ar vārdiem dots riņķa līnijas centrs un rādiuss, izvēlas atbilstošu vienādojumu
16. Riņķa līnijas vienādojums III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dota riņķa līnija, izvēlas atbilstošu vienādojumu
17. Riņķa līnijas vienādojums IV 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Ar vārdiem dots riņķa līnijas centrs un rādiuss. Uzraksta vienādojumu.
18. Riņķa līnijas vienādojums V 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Dota riņķa līnija, uzraksta atbilstošo vienādojumu
19. Vienādojuma risināšana veselos skaitļos I 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Vienādojums ar diviem nezināmiem. xy=pirmskaitlis. 4 saknes
20. Vienādojuma risināšana veselos skaitļos II 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Vienādojums ar diviem nezināmiem: kvadrātu starpība=pirmskaitlis.
21. Vienādojuma risināšana naturālo skaitļu kopā 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Vienādojums ar diviem nezināmiem: (x-y)(x+y)=pirmskaitlis.
22. Vienādojuma ar diviem nezināmajiem sastādīšana I 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Teksta uzdevums. Definēts x un y, jāsastāda vienādojums, jānosaka viena mainīgā iespējamās vērtības reālo un naturālo skaitļu kopās
23. Vienādojuma ar diviem nezināmajiem sastādīšana II 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Teksta uzdevums. Definēts x un y, jāsastāda vienādojums, jānosaka abu mainīgo iespējamās vērtības un summa

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojums ar diviem nezināmiem (2017.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Jānosaka atrisinājumu skaits. 1. daļas 4. uzd.
2. Vienādojums ar 2 nezināmiem (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. Izvēlas pareizo sakņu pāri. 1. daļas 1. uzd.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojumi ar diviem mainīgajiem. Bez grafika 00:00:00 augsta 11 p. Uzraksta vispārīgo atrisinājumu, nosaka atbildi veselos skaitļos, risina teksta uzdevumu
2. Vienādojumi ar diviem nezināmiem. Grafiks 00:00:00 vidēja 8 p. Reizinājuma vienādība ar 0, taisne, parabola
3. Riņķa līnijas vienādojums 00:00:00 vidēja 4 p. Prasme atpazīt riņķa līnijas grafiku pēc vienādojuma un otrādi