Vienādojumam ar diviem mainīgajiem parasti ir bezgalīgi daudz atrisinājumu. Tos visus uzrakstīt nevar, tāpēc bieži vienādojumu ar diviem mainīgajiem risina grafiski.
Par vienādojuma ar diviem mainīgajiem grafiku sauc visu to plaknes punktu kopu, kuru koordinātas pārvērš doto vienādojumu pareizā skaitliskā vienādībā.
Visas grafika koordinātas der par vienādojuma atrisinājumu. Tās var nolasīt koordinātu plaknē.
Lai konstruētu funkcijas grafiku, parasti izsaka y.
Piemērs:
Atrisini vienādojumu y+4=x2
Izsaka \(y\) un konstruē parabolas y=x24 grafiku:
180_1.svg
Atbilde. Atrisinājums ir visi parabolas y=x24 punkti.
Lai konstruētu grafiku, ir atsevišķi gadījumi, kad nav jāizsaka y, piemēram, riņķa līnijas vienādojums un vienādojums, kuru veids ir Fx,yGx,y=0.
 
Atsauce:
Algebra 10. - 12. klasei 1. daļa/ D.Kriķis, K.Šteiners.-Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.-144 lpp.:il.-izmantotā literatūra:120.lpp.