Par vienādojuma ar diviem mainīgajiem grafiku sauc visu to plaknes punktu kopu, kuru koordinātas pārvērš doto vienādojumu pareizā skaitliskā vienādībā.
 
Visas grafika koordinātas der par vienādojuma atrisinājumu. Tās var nolasīt koordinātu plaknē.
Lai konstruētu funkcijas grafiku, parasti izsaka y, bet ir atsevišķi gadījumi, kad nav jāizsaka y.
 
Riņķa līnijas vienādojums
Vienādojums xx02+yy02=R2 ir vienādojums riņķa līnijai ar centru Ax0;y0 un rādiusu R.
Piemēram, x2+y2=9 ir vienādojums riņķa līnijai ar centru 0;0 un rādiusu R=3 vienības.
Piemērs:
Atrisināt grafiski vienādojumu x22+y+12=4.
 
Dots tādas riņķa līnijas vienādojums, kurai centrs ir ar A2;1 un rādiuss R=2 vienības (jo 22=4).
 
Rinka linija_1.svg
  
Atbilde. Atrisinājums ir visi riņķa līnijas punkti.