Par vienādojuma ar diviem mainīgajiem grafiku sauc visu to plaknes punktu kopu, kuru koordinātas pārvērš doto vienādojumu pareizā skaitliskā vienādībā.
Visas grafika koordinātas der par vienādojuma atrisinājumu. Tās var nolasīt koordinātu plaknē.
Lai konstruētu funkcijas grafiku, parasti izsaka y, bet ir atsevišķi gadījumi, kad nav jāizsaka y.
Mainīgo y neizsaka, ja dota
1) riņķa līnija 
2) vienādojumi, kuru veids ir Fx,yGx,y=0.
 Šādi vienādojumi izsaka līniju Fx,y=0 un Gx,y=0 apvienojumu.
Piemērs:
Atrisināt grafiski vienādojumu x3y+1=0.
 
Risinājums.
Tā kā reizinājums ir vienāds ar nulli, ja kaut viens no reizinātājiem ir nulle, tad jāatrisina vienādojumi x3=0 un y+1=0 un pēc tam jāapvieno to atrisinājumi.
 
Vienādojumu x=3 apmierina visi tādas taisnes punkti, kura iet caur punktu 3;0 un ir paralēla y asij, bet vienādojumu y=1 - visi punkti, kas pieder pie taisnes, kura iet caur punktu 0;1 un ir paralēla x asij.

+3-1.svg
 
Atbilde: Atrisinājums ir visu to punktu kopa, kurus satur taisnes x=3 un y=1.