21.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Funkcijas lielākā un mazākā vērtība
2. Funkcijas monotonitāte Funkcijas augšanas un dilšanas intervāli (atkārtojums)
3. Vienādzīmju intervāli un funkcijas nulles pēc grafika f(x)=0, f(x)<0, f(x)>0
4. Vienādzīmju intervāli un funkcijas nulles pēc analītiskās izteiksmes f(x)=0, f(x)<0, f(x)>0

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas vērtības nolasīšana no grafika 1. izziņas līmenis zema 1p. Dots grafiks f(x). Nolasa f(a).
2. Vērtības nolasīšana no grafika 1. izziņas līmenis zema 1p. Dots grafiks g(x), nolasa g(a)
3. Definīcijas un vērtību apgabals no grafika 1. izziņas līmenis zema 2p. Prasme atšķirt definīcijas un vērtību apgabalu un iekavas. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā. Atbilžu izvēle
4. Lielākā un mazākā vērtība no grafika 1. izziņas līmenis zema 2p. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā
5. Augoša funkcija 1. izziņas līmenis zema 3p. Izvēlas attēlu un nosaka intervālus, kuros funkcija ir augoša
6. Dilstoša funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izvēlas attēlu un nosaka intervālus, kuros funkcija dilst
7. Izvēlies monotonitātes intervālus no grafika! 1. izziņas līmenis zema 2p. Atbilžu izvēles. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā
8. Monotonitātes intervāli no grafika 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Uzraksta intervālus. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā
9. Funkcijas nulles 1. izziņas līmenis zema 1p. Uzraksta funkcijas nulles. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā
10. Pozitīva funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izvēlas grafiku, kurā iekrāsotas pozitīvās vērtības. Nosaka intervālu, kurā y>0
11. Negatīva funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izvēlas grafiku, kurā iekrāsotas negatīvās vērtības. Nosaka intervālu, kurā y<0
12. Izvēlies vienādzīmju intervālus no grafika! 1. izziņas līmenis zema 2p. Atbilžu izvēle. Dots grafiks lauzta līnija slēgtā intervālā
13. Atpazīsti īpašību pēc krāsojuma! 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Dots grafiks ar iekrāsotiem elementiem, nosaka vai iekrāsota augoša, dilstoša, pozitīva vai negatīva funkcija
14. Izpēti funkciju pēc grafika! 2. izziņas līmenis vidēja 13p. Grafiks lauzta līnija. Nosaka D, E, monotonitāti, min, max, vienādzīmju intervālus
15. Kvadrātfunkcijas nuļļu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pilnais kvadrātvienādojums. 1; 2; neviena
16. Funkciju īpašības pēc grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pamatfunkciju īpašību noteikšana pēc grafika
17. Kvadrātfunkcijas ar parametru saknes 2. izziņas līmenis augsta 2p. y=ax^2+c
18. Kvadrātfunkcijas mazākā vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kvadrātfunkcijas mazākās vērtības noteikšana
19. Funkciju īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
20. Bumbiņas maksimālais augstums 3. izziņas līmenis augsta 4p. Maksimālā augstuma un laika noteikšana, izmantojot kvadrātfunkciju
21. Izteiksmes ar sinusu vai kosinusu lielākās un mazākās vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
22. Funkcijas pētīšana I 2. izziņas līmenis augsta 10p. Funkcijas definīcijas un vērtību apgabala, augšanas un dilšanas intervāla, funkcijas ekstrēmu, funkcijas vislielākās un vismazākās vērtības, funkcijas pozitīvo un negatīvo intervālu, paritātes īpašību, funkcijas nulles un krustpunktu ar x un y asīm noteikšana pēc grafika
23. Funkcijas pētīšana II 2. izziņas līmenis augsta 10p. Funkcijas definīcijas un vērtību apgabala, augšanas un dilšanas intervāla, funkcijas ekstrēmu, funkcijas vislielākās un vismazākās vērtības, funkcijas pozitīvo un negatīvo intervālu, paritātes īpašību, funkcijas nulles un krustpunktu ar x un y asīm noteikšana pēc grafika

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskās funkcijas vērtība (2015. g. 12. kl. eksāmens) Citi zema 1p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei, 1. daļa
2. Trigonometriskās funkcijas (2013. g. 12. kl. eksāmens) Citi augsta 3p. 12. klases eksāmens matemātikā, 3. daļa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamatfunkcijas 00:14:00 vidēja 14p. Lineāras funkcijas, kvadrātfunkcijas, pakāpes funkcijas, eksponentfunkcijas, logaritma funkcijas grafiki.
2. Funkcijas pētīšana pēc grafika 00:00:00 vidēja 11p. Definīcijas un vērtību apgabals, monotonitāte, vienādzīmju intervāli

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monotonitāte, lielākā, mazākā vērtība pēc grafika 00:00:00 zema 11p. Teorija un 4 uzdevumi. Grafiks ir lauzta līnija
2. Vienādzīmju intervāli un funkcijas nulles pēc grafika 00:00:00 zema 6p. Teorija un 3 uzdevumi. Grafiks ir lauzta līnija