Grūtības pakāpe:
00:14:00

Visi uzdevumi:

14p.
1. Izpratnes jautājumi par lineāru funkciju 4p.
2. Kvadrātfunkcija. Izpratnes jautājumi par grafiku 5p.
3. Pakāpes funkcijas atpazīšana pēc grafika 2p.
4. Eksponentfunkcijas un logaritmiskās funkcijas grafika atpazīšana (2009. g. eksāmens) 1p.
5. Eksponentfunkcijas noteikšana, ja dots punkts, caur kuru iet grafiks 2p.