Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Funkcijas y = f(x) + a grafika konstruēšana
2. Funkcijas y=f(x+b) grafika konstruēšana
3. Funkcijas y = f(x+b) + a grafika konstruēšana
4. Funkcijas |f(x)| konstruēšana Funkcijas |f(x)| konstruēšana
5. Funkcijas y=f(|x|) konstruēšana Funkcijas y=f(|x|) konstruēšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkciju grafiku pārbīdes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārbīdes noteikšana pa x un y asi pēc funkcijas analītiskās izteiksmes
2. Hiperbolas pārbīdes 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt funkcijas analītisko izteiksmi pēc grafika
3. Logaritmiskās funkcijas grafiks 1 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Logaritmiskās funkcijas konstruēšana ar pārvietojumu pa x asi.
4. Logaritmiskās funkcijas grafiks 2 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Logaritmiskās funkcijas grafika konstruēšana ar pārvietojumu pa y asi.
5. Daļveida funkcijas konstruēšana ar pārvietojumu I 2. izziņas līmenis vidēja 4p. y=a/x -2
6. Daļveida funkcijas konstruēšana ar pārvietojumu II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. y=a/(x+b)
7. Daļveida funkcijas konstruēšana ar pārvietojumu III 2. izziņas līmenis vidēja 3p. y=1/(x-a) +b
8. Lineāras funkcijas moduļa konstruēšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. y=|x+a|
9. Lineāras funkcijas ar moduli atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. y=|x|+a
10. Kvadrātfunkcijas grafika konstruēšana ar pārvietojumu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. y=(x+a)^2 - b
11. Kvadrātfunkcijas grafika ar moduli konstruēšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Modulis no argumenta x
12. Eksponentfunkcijas pētīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Eksponentfunkcijas definīcijas apgabala, vērtību apgabala un krustpunktu ar asīm noteikšana pēc grafika
13. Kvadrātsaknes funkcijas definīcijas apgabala, vērtību apgabala noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas grafiks 00:00:00 vidēja 13p. Pārbaudi funkciju grafiku konstruēšanas prasmes (40 min)