Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Funkcijas y = f(x) + a grafika konstruēšana
2. Funkcijas y=f(x+b) grafika konstruēšana
3. Funkcijas y = f(x+b) + a grafika konstruēšana
4. Funkcijas |f(x)| konstruēšana Funkcijas |f(x)| konstruēšana
5. Funkcijas y=f(|x|) konstruēšana Funkcijas y=f(|x|) konstruēšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkciju grafiku pārbīdes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārbīdes noteikšana pa x un y asi pēc funkcijas analītiskās izteiksmes
2. Hiperbolas pārbīdes 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noteikt funkcijas analītisko izteiksmi pēc grafika
3. Logaritmiskās funkcijas grafiks 1 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Logaritmiskās funkcijas konstruēšana ar pārvietojumu pa x asi.
4. Logaritmiskās funkcijas grafiks 2 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Logaritmiskās funkcijas grafika konstruēšana ar pārvietojumu pa y asi.
5. Daļveida funkcijas konstruēšana ar pārvietojumu I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. y=a/x -2
6. Daļveida funkcijas konstruēšana ar pārvietojumu II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. y=a/(x+b)
7. Daļveida funkcijas konstruēšana ar pārvietojumu III 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. y=1/(x-a) +b
8. Lineāras funkcijas moduļa konstruēšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. y=|x+a|
9. Lineāras funkcijas ar moduli atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. y=|x|+a
10. Kvadrātfunkcijas grafika konstruēšana ar pārvietojumu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. y=(x+a)^2 - b
11. Kvadrātfunkcijas grafika ar moduli konstruēšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Modulis no argumenta x
12. Eksponentfunkcijas pētīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Eksponentfunkcijas definīcijas apgabala, vērtību apgabala un krustpunktu ar asīm noteikšana pēc grafika
13. Kvadrātsaknes funkcijas definīcijas apgabala, vērtību apgabala noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas grafiks 00:00:00 vidēja 13 p. Pārbaudi funkciju grafiku konstruēšanas prasmes (40 min)