Svarīgi!
Lai iegūtu funkcijas y=fx+a grafiku, funkcijas y=fx grafiks koordinātu plaknē jāpārbīda par a vienībām uz augšu, ja a>0, un par a vienībām uz leju, ja a<0.
Piemērs:
Konstruē funkcijas y=x22 grafiku! Lai iegūtu šo grafiku,
1) nosaka pamatfunkciju: y=x2
2) konstruē pamatfunkciju y=x2 (zilā krāsā)
x
−2
−1
0
1
2
y
4
1
0
1
4
3) nosaka un veic funkcijas pārbīdi: funkcijas y=x2 grafiks koordinātu plaknē jāpārbīda par 2 vienībām uz leju:
1_att_teo.svg
 
Atbilde: Funkcijas y=x22 grafiks ir attēlots zaļā krāsā.
Koordinātu palīgsistēmas izmantošana
  
Grafika pārbīdi izdarīt ir vienkārši, ja ir izgatavots šablons. Taču ne ieskaitē, ne  eksāmenā tāda nav.
Svarīgi!
Lai pārbīdot saglabātu grafika precizitāti, funkcijas y=fx+a grafika konstruēšanai var izmantot koordinātu palīgsistēmu, kuras sākumpunkts ir O(0;a).
Tas nozīmē, ka bīda nevis grafiku, bet x asi un palīgsistēmā konstruē funkcijas y=fx grafiku.
Piemērs:
Konstruē y=x22 grafiku, izmantojot palīgsistēmu!
Lai iegūtu šo grafiku,
1) nosaka pamatfunkciju: y=x2
2) nosaka funkcijas pārbīdi: funkcijas y=x2 grafiks koordinātu plaknē jāpārbīda par 2 vienībām uz leju.
  
Velk palīgasi x caur punktu 0;2.
 
3) palīgsistēmā konstruē funkcijas y=x2 grafiku:
2_att_teo.svg
Salīdzini konstrukcijas gaitu abos piemēros!
Protams, parabolu var konstruēt arī savādāk, nosakot virsotni.
  
Dažādu funkciju pārbīdes vari aplūkot šīs tēmas uzdevumu risinājuma soļos.
 
Atsauce:
Algebra 10.-12.klasei 2.daļa / Vitanda Sakse; Rīga,Pētergailis 1999. gads / 17.-18. lpp.