Svarīgi!
Lai iegūtu funkcijas y=fx+b grafiku, funkcijas y=fx grafiks koordinātu plaknē jāpārbīda
par b vienībām pa kreisi, ja b>0,
par b vienībām pa labi, ja b<0.
Ievēro: pa x asi bīda pretēji b zīmei!
Piemērs:
Konstruē funkcijas y=x22 grafiku!
 
Lai iegūtu šo grafiku,
 
1) nosaka pamatfunkciju: y=x2
2) konstruē pamatfunkciju y=x2 (zilā krāsā)
x
−2
−1
0
1
2
y
4
1
0
1
4
 
3) nosaka un veic funkcijas pārbīdi: y=x2 grafiks koordinātu plaknē jāpārbīda par 2 vienībām pa labi :
Funkcijas y = f(x) + a grafika konstruēšana_2.svg
Atbilde: Funkcijas y=x22 grafiks ir attēlots zaļā krāsā.
Koordinātu palīgsistēmas izmantošana
Grafika pārbīdi izdarīt ir vienkārši, ja ir izgatavots šablons.
Svarīgi!
Lai pārbīdot saglabātu grafika precizitāti,  funkcijas y=fx+b grafika konstruēšanai var izmantot koordinātu palīgsistēmu, kuras sākumpunkts ir O(b;0).
Tas nozīmē, ka bīda nevis grafiku, bet y asi un palīgsistēmā konstruē funkcijas y=fx grafiku.
Piemērs:
Konstruē y=x22 grafiku, izmantojot palīgsistēmu!

Lai iegūtu šo grafiku,

1) Nosaka pamatfunkciju: y=x2
 
2) Nosaka funkcijas y=x2 pārbīdi: grafiks koordinātu plaknē jāpārbīda par 2 vienībām pa labi. 
Velk palīgasi y caur punktu 2;0.
 
3) Palīgsistēmā konstruē funkcijas y=x2 grafiku:
Funkcijas y = f(x) + a grafika konstruēšana_3.svg
  
Salīdzini konstrukcijas gaitu abos piemēros !
Protams, parabolu var konstruēt arī savādāk, nosakot virsotni.

Dažādu funkciju pārbīdes vari aplūkot šīs tēmas uzdevumu risinājuma soļos.
 
Atsauce:
Algebra 10.-12.klasei 2.daļa / Vitanda Sakse; Rīga,Pētergailis 1999. gads / 19.-20. lpp.