ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Prizmas elementi
2. Taisnstūra paralēlskaldņa diagonāļu formula
3. Prizmas diagonāles un diagonālšķēlumi
4. Regulāras sešstūra prizmas diagonāles un diagonālšķēlumi
5. Prizmas diagonāles leņķis ar pamatu
6. Prizmas diagonāļu leņķi ar sānu skaldnēm

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūra paralēlskaldņa diagonāļu formulas izmantošana 1. izziņas līmenis zema 1 p.
2. Trijstūra prizmas augstuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dots lielākās skaldnes laukums. Pitagora teorēma
3. Trijstūra prizmas pamata laukums un H 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lieto trigonometriju, pamatā vienādsānu trijstūris
4. Šķēluma laukums trijstūra prizmā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. plakne iet caur vienu pamata malu un pretējās sānu šķautnes viduspunktu
5. Izpratnes jautājumi par četrstūra prizmu 1. izziņas līmenis zema 2 p.
6. Taisnstūra paralēlskaldņa diagonālšķēluma laukums 2. izziņas līmenis zema 2 p. Pitagora teorēma
7. Taisna paralēlskaldņa diagonāles un leņķa aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Pamatā paralelograms, kosinusu teorēma.
8. Četrstūra prizmas diagonāles leņķis ar sānu skaldni 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prasme iezīmēt doto leņki. Sakarības taisnleņķa trijstūrī, kurā ir 30 grādi.
9. Prizmas diagonāles leņķis ar sānu skaldni 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prasme iezīmēt doto leņķi! Taisnstūra paralēlskaldņa diagonāles garums, Pitagora teorēma.
10. Regulāras sešstūra prizmas diagonālšķēlumu laukumi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p.
11. Prizmas skaldņu skaita noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Prizmas eksistence (2018.g. eksāmens) Citi augsta 7 p. Prizmas eksistence, ja dots diagonāles leņķis ar sānu skaldni. 3. daļas 1. uzd.
2. Taisnstūra paralēlskaldņa augstums (2008. g. eksāmens) Citi vidēja 3 p. 2. daļa