Teorija

Par prizmu sauc daudzskaldni, kura divas skaldnes ir vienādi daudzstūri, kas atrodas paralēlās plaknēs, bet pārējās skaldnes ir paralelogrami.
Skaldnes, kas atrodas paralēlās plaknes, sauc par prizmas pamatiem, bet pārējās  - par prizmas sānu skaldnēm.
Atkarībā no pamata figūras nosaukuma veido prizmas nosaukumu.
trijstura prizma 1 - Copy.JPG
Trijstūra prizma
taisnstura prizma 1 - Copy.JPG
Četrstūra prizma
kubs.JPG
Četrstūra prizma (paralēlskaldnis)
se prizma bez diag.JPG
Sešstūra prizma
Prizmu, kuras sānu šķautnes ir perpendikulāras prizmas pamatiem, sauc par taisnu prizmu.
Visas iepriekšējos attēlos redzamās prizmas ir taisnas prizmas.
Taisnu prizmu sauc par regulāru prizmu,  ja tās pamati ir regulāri daudzstūri.
Attālumu starp prizmas pamatiem sauc par prizmas augstumu.
Svarīgi! Taisnas prizmas augstums sakrīt ar sānu šķautni.
 
Prizmu, kuras sānu šķautnes nav perpendikulāras pamatiem, sauc par slīpu prizmu. Slīpas prizmas augstums nesakrīt ar sānu šķautni.
sl-½pa prizma - Copy.JPG
Attēlā redzama slīpa četrstūra prizma ar tajā novilktu augstumu.